BOSONOGI LEKAR, RATNIK BEZ ORUŽJA

*Intervju objavljen u oktobarskom broju magazina Sensa 2015. godine

Život je pokret koji odlučuje o zdravlju, emocijama, psihi, optimizmu, mudrosti i inteligenciji, sili donošenja odluka, radosti i sreći. Život je harmonija i konekcija Čoveka, Zemlje i Neba, udah i svesnost sadašnjeg trenutka. Kako to da postignemo, preventivom i samostalno, govori nam Mario Topolšek.

mario-topolsek
Fotografisao Dalibor Danilović.

Prvi savet u vežbanju dobio sam 1975. godine na Okinavi, u Japanu. Na Okinavu sam došao čista srca i sa iskrenom namerom da učim veštinu „ždrala, zmaja i tigra“. Uporno i disciplinovano sam vežbao, a moj učitelj Kanei Ueči, jednog dana mi je rekao: ‘Mario San, samo vežbaj, uporno, sa voljom, disciplinom i poštovanjem, a jednog dana će ti samo telo reći da li si zaista naučio’. U tih nekoliko reči mog učitelja, moj um i telo su dobili impuls-informacije, koje su potrebne svakom iskrenom praktikantu bilo koje veštine koja postoji. Da sam na Okinavu došao zatvorenog uma i srca, ne bih bio sposoban da primim transfer znanja koji se desio u tom trenutku. Verovatno bih odavno prestao da vežbam, ostajući negde na periferiji znanja i života samog. Treba razumeti da mi jesmo ili nismo, da ne postoje kompromisi, slabosti i kombinacije (manipulacije)“, priča Mario Topolšek, učitelj i osnivač škole Ueči rju karate, tai či čuana i čuana, koji je doneo ove plemenite veštine i zahvaljujući intuiciji i predanom radu ustalio na našim prostorima. Biografija odlučnosti, istrajnosti, rada, predanosti i iskustva ispisana je na njegovom licu, u pogledu koji obuhvata, analizira, razume, ali i prihvata. Prolazeći 50 godina vežbanja, treniranja, hrabrosti da se ide autentičnim putem i putem poverenja, Mario Topolšek zna da je Put, ma koliko težak i izazovan, Put Srca jedini pravi i vredan življenja. I da je za svakog unikat. I da svako njime treba da krene kada je spreman. Jer samo tada će sve lekcije doprineti razvoju svesti ne samo pojedinca, već i čovečanstva.

„Nekada, u staroj Kini, postojali su ljudi koje su nazivali ‘bosonogi lekari’. Oni su obilazili udaljena planinska sela da bi pomagali ljudima svojim znanjem iz terapeutskih vežbi chigonga (čigong – veština vitalne životne energije), lekovitim travama, masažom energetskih tačaka i akupunkturom (tretman iglama). U to vreme smatralo se da je najbolji ‘bosonogi lekar’ onaj koji nije imao nijednog pacijenta. To znači da ih je mudro savetovao kako da prirodno održavaju svoje dobro zdravlje…“

Predan rad učitelja Maria Topolšeka obeležen je brojnim međunarodnim priznanjima za širenje i podučavanje izvornih veština kako kod nas tako i u svetu. Autor je i pokretač mnogih projekata i seminara koji se održavaju po Evropi. Danas živi i radi u Češkoj, direktor je Evropske ueči karate federacije (Europian Uechi Karate Federation, EUKF) i Internacionalne Taičigong Akademije (International Taichigong Academy , ITA).

Za potrebe magazina Sensa fotografisao Dalibor Danilović
Za potrebe magazina Sensa fotografisao Dalibor Danilović.

„Trebalo bi znati da je život slobodan, da teče, da je večno nov i da se sam obnavlja. Ostvarenje naše radosti, sreće i blagostanja, zdravlja i dugovečnosti zavisi od puta naših misli, želja i ambicija, naših vrlina i osećanja, od kvaliteta i čistoće osnovnih supstanci – energije hrane, vode i vazduha“, napisao je učitelj Topolšek povodom objavljivanja prve knjige Spontani krug – put zdravlja i veštine. Ove godine, povodom 50 godina rada, objavljena je i treća knjiga Razvijanje unutrašnjeg znanja koja nam takođe pomaže da poboljšamo i proširimo kreativne mogućnosti i sposobnosti svog uma i tela, da živimo kvalitetnim životom punim lepote, radosti, sreće, da dostignemo dugovečnost i postignemo jedinstvo uma, energije i tela. Sa željom da spoznamo Sebe i svoju prelepu riznicu znanja, ovaj intervju nam je dar i uputstvo kako da se ukorenimo u miru i rastemo putem srca.

Godinama proučavate drevne veštine i znanja iz borilačkih veština koja ste objedinili i usmerili ka unapređenju ljudskog zdravlja i poboljšanju kvaliteta života. Mudrosti ovih plemenitih veština ste zahvaljujući intuiciji i predanom radu doneli i ustalili na našim prostorima kada su bile vrlo malo poznate i priznate. Koliko su ljudi tada zaista, duhom, umom i telom primali znanja, a koliko im se danas posvećuju? Da li su sada površniji, želeći brže rezultate, ili predaniji, osećajući pritisak novog ubrzanog doba?

Pre pedeset godina, kada sam počeo da vežbam i učim veštinu, bilo je drugo vreme i ljudi su bili drugačiji, ali je uvek bilo onih koji su želeli brz uspeh, bez namere da zaista nauče. Borilačka veštine karate je bila popularna među mladim ljudima, tako da su je u svetu vežbali milioni ljudi. Karate je na Zapadu predstavljen kao sportska disciplina, što je mene navelo da sledim svoju intuiciju i otputujem na Istok da učim veštinu. Današnjim ljudima je sigurno vrlo teško da se posvete sebi jer žive ubrzanim i vrlo stresnim stilom života. Većina ljudi svih generacija je odsutna ‒ živi na mehaničkom „autopilotu“ života, a to znači da nemaju mogućnost bilo kakve pozitivne promene u svom životu, nemaju mogućnost regeneracije i detoksikacije svog uma, emocija i fizičkog tela. Ukratko: izabrali su da budu „žrtve“ svojih pogrešnih navika i načina života koji žive ‒ a posledica toga je mnogo patnje i bolesti!

 

Čovek je stvorio i živi u negativnom polju navika i obrascima straha, nesigurnosti i konstantnog stresa. Te negativne rezonance narušavaju pravilne funkcije mozga i emocija na vrlo dubok način, a da toga većina nije svesna. Trebalo bi znati da sve leži u svesti čoveka koji je ograničen ili neograničen, u neznanju ili znanju, blokiran ili slobodan. Sve je onako kako čovek misli, želi i oseća. Pa ipak, nije sve tako crno, mislim da se čovečanstvo polako budi. Postoji sve veći interes o spoznaji sebe i aktiviranju svojih prirodnih potencijala.

U Vašoj novoj knjizi „Razvijanje unutrašnjeg znanja“ bavite se spoznajom (samog sebe) alhemije i savršenstva f izičkog tela, koje predstavlja pravu riznicu znanja. Na koje načine možemo spoznati Sebe, svoje prirodne potencijale i mogućnosti?

Sebe, svoje prirodne potencijale i mogućnosti možemo spoznati kroz svoje telo, koje je savršen mehanizam stvoren za kretanje i održavanje samog korena života. Ono je živa riznica znanja koju treba spoznati, osećati i razumeti, jer se u njemu nalaze sve informacije našeg kreativnog života ‒ od krajnjeg neznanja do beskonačnog znanja, a što je, mislim, i svrha čovekove egzistencije. Ljudsko telo u pokretu jednostavan je test ‒ lični identitet ‒ rezonanca svakog čoveka i njegovih mentalno-emocionalnih sposobnosti, njegovih energetsko- fizičkih sposobnosti, koje on pokazuje u sadašnjem trenutku. Pokret ljudskog tela ne laže. On pokazuje istinu i trenutno stanje na svim nivoima, pokazuje ko smo mi zaista u ovom trenutku života.

“Trebalo bi znati sve leži u svesti čoveka koji je ograničen ili neograničen, u neznanju ili znanju, blokiran ili slobodan. Sve je onako kako čovek misli, želi i oseća”

Zbog pogrešnih uverenja mnogi ljudi zanemaruju ili odbacuju svoja tela, koja ih tako verno služe ceo život. Potrebno je shvatiti da uspešna i prirodna upotreba uma i tela kao celine u bilo kojoj postojećoj metodi i disciplini vežbanja, kao i u svakodnevnom životu, zavisi od svesnostii osećaja, a što stvara prisutnost, od finog senzoričkog sistema propriocepcije, koji neprekidno usklađuje svaki delić našeg tela prema našim potrebama. Takođe bi trebalo znati da je telo važno, s obzirom na to da kroz njega prolaze sve transformacije učenja i znanja na fizičkom, energetskom i spiritualnom nivou spoznaje. Ta naša sposobnost je prisutna u svakom trenutku života ‒ učenje i spoznaja naših prirodnih potencijala i mogućnosti nikada nikome nije bila zabranjena, samo moramo to iskreno hteti. Najveće znanje koje postoji na svetu je spoznaja Sebe, jer bez te spoznaje, čemu bi služilo svo znanje i informacije koje postoje na svetu!?

Vaša nova knjiga, kao i prethodne „Spontani krug – put zdravlja i veštine“ i „Put savršenog čoveka“ obiluje korisnim, praktičnim i primenjivim savetima i vežbama i za one koji nisu vežbači tai či čuana i borilačkih veština, a žele da rade na sebi i unaprede svoje znanje. Kako biste predstavili ono što ste želeli da poručite novom knjigom? Šta je to što želite da probudite kod čitalaca? Šta biste najviše voleli da čitaoci prihvate, usvoje, primene i neguju iz vaše nove knjige?

Moja nova knjiga izašla je povodom mog pedesetogodišnjeg rada, vežbanja, istraživanja i prenošenja terapeutskog i borilačkog aspekta veštine. Ova knjiga sadrži mnogo dobrih informacija, malo poznatih, a možda i nepoznatih, o kvalitetno ispunjenom životu, o preventivi, o tome kako pozitivno rešiti probleme spoznajom i otklanjanjem njihovog uzroka. Bio sam mnogo puta u Japanu i Kini gde sam učio i usavršavao svoja znanja, tako da ova knjiga sadrži izvorno znanje o esenciji veštine života u harmoniji sa energijama Zemlje i Neba. Takođe, ona sadrži koncentrat osnovnog principa ujedinjenja uma-svesti, emocija-osećaja sa fizičkim telom u sadašnjem trenutku. A sve to navedeno sadrži transformaciju čoveka po beskonačnoj skali, od krajnjeg neznanja do beskonačnog znanja i spoznaje samog sebe, jer spoznaja Sebe je jedino što Jeste, a sve ostalo je prolazna iluzija u dualnoj suprotnosti. Nekada, u staroj Kini, postojali su ljudi koje su nazivali „bosonogi lekari“. Oni su obilazili udaljena planinska sela da bi pomagali ljudima svojim znanjem iz terapeutskih vežbi chigonga (čigong ‒ veština vitalne životne energije), lekovitim travama, masažom energetskih tačaka i akupunkturom (tretman iglama). U to vreme smatralo se da je najbolji „bosonogi lekar“ onaj koji nije imao nijednog pacijenta. To znači da ih je mudro savetovao kako da prirodno održavaju svoje dobro zdravlje. Zahvalni ljudi, oni koji nisu imali zdravstvenih problema, na prozorima svojih kuća ostavljali su im hranu ili poneki novčić, ko je već šta imao. Ova moja nova knjiga predstavlja nešto slično onome što su prenosili „bosonogi lekari“. Ona savetuje kako da u potpunosti prihvatite sebe onakvim kakvim zaista jeste ‒ bez lažnih projekcija ego-uma, kako da promenite pogrešna uverenja o sebi i svetu oko sebe. Ona govori o odgovornosti, poštovanju i ljubavi prema sebi.

Mario Topolšek
Za potrebe magazina Sensa fotografisao Dalibor Danilović

 Ako smo prisutni u jedinstvu i tišini svog uma i tela, tada sve držimo u Jednom, a tada možemo slediti prirodan put alhemije života i veštine. Kako možemo biti prisutni u jedinstvu i tišini uma i tela?

Na Zemlji gde živimo postoji linearna dualnost svih postojećih stvari, kao na primer: svetla ili tamna strana, dan ili noć, leto ili zima, žena ili muškarac, ljubav ili mržnja, sever ili jug… Ta dualna suprotnost je, izgleda, osnovni test u školi Zemlji, koju treba da spoznamo, razumemo i rešimo. To je, izgleda, osnovni problem koji vekovima stvara zabunu i nerazumevanje u umovima ljudi koji vežbaju neku od postojećih metoda fizičkog, energetskog i spiritualnog pravca. Shvatimo, u dualnoj ograničenoj suprotnosti ništa ne funkcioniše dobro i pravilno ‒ sve je razdvojeno. Um je pun haotičnih misli, srce je nemirno i puno haotičnih osećaja i emocija, fizičko telo je razdvojeno i blokirano, puno tenzije i stresa, funkcije mozga su razdvojene ‒ linearni um nije ni svestan da ima telo, i da ne nabrajam dalje. U toj gruboj rezonanci suprotnosti moguće je mehanički ojačati telo (mišiće), kao i dobro razgibati i razvući svoje telo. Pitanje je: kako u gustoj i gruboj rezonanci dualne suprotnosti ‒ što predstavlja neznanje, sa ograničenim formama i raznim metodama, spoznati sebe i svoj beskonačni potencijal?! To je nemoguće u dualnoj rezonanci, ali ako imamo ispravan metod, on će nam pomoći da spoznamo i razumemo kako da svoj um i telo podignemo na viši nivo, gde je Sada, gde je tiho u umu i mir u srcu. Kada smo prisutni i spoznamo Sada, tada sve držimo u Jednom, a dualna suprotnost (neznanje) jednostavno nestane. Kada u prisutnosti osećamo svoje telo, u njemu se stvara osećaj dubinske relaksacije, rezonanca moždanih talasa je 7-8 Hz, što je rezonanca mira, relaksacije i odmora, a to je uslov da proradi savršena laboratorija vašeg tela i da mu omogući regeneraciju i detoksikaciju, razmenu unutrašnje guste, istrošene i bolesne energije sa spoljašnjom svežom i beskonačnom energijom prostora ‒ koja samo čeka da otvorite svoj blokirani um, osećaj i telo, i tako joj dozvolite da uđe. To je karika koja nedostaje u spoznaji i razumevanju ljudi ‒ jednostavno, zar ne?

Na koji način se znanja i veštine stečene praktikujući Yiquan mogu primeniti na svakodnevni život i situacije?

U dualnoj suprotnosti funkcija linearnog uma čovek sve razdvaja, tako da su terapeutske veštine jedno, borilačke veštine drugo, energetske veštine treće, upotreba svesti četvrto, upotreba emocija i osećaja peto… Na taj način su koncipirani mnogi metodi i pravci koji se vežbaju u svetu. Kako čovek u dubokoj razdvojenosti uopšte može da spozna, razume i nauči nešto!? Sve gore navedeno trebalo bi da bude u jednom. Kada bismo mogli da pogledamo u unutrašnjost našeg tela, videli bismo da je ono Veliki ratnik-borac i terapeut u jednom, od samog početka našeg života pa sve do kraja. Ono se neprestano bori protiv virusa, bakterija, mikroba, parazita svih vrsta, kancerogenih ćelija, i svih štetnih stvari koje napadaju i ugrožavaju zdravlje našeg tela koje nas zaista voli i štiti. A kako čovek odgovara na tu ljubav svog tela? Trudi se da svojim pogrešnim životnim navikama i uverenjima stvori što više destrukcije u svom telu, da ga što više ometa u njegovim funkcijama zaštite i ljubavi! Da li je to normalno? Ako razumete borilački i terapeutski aspekt svog tela koji se nalazi u Jednom, stupili ste na stazu ratnika, spoznaje i razumevanja samog Sebe, a tada će malo ko uspeti da vas pobedi. Yiquan od samog početka vežbanja uči ujedinjenu veštinu uma i tela, vitalne energije i spirita ‒ kako držati sve u Jednom, i kako to primeniti u svim situacijama svakodnevnog života.

Šta može da nam bude motiv i vodilja u trenucima kada se suočavamo sa izazovima?

Kada se u svakodnevnom životu suočite sa izazovima i problemima bilo koje vrste ‒ jednostavno budite prisutni u tišini svoga Bića. Rezonanca sadašnjeg trenutka predstavlja mir i tišinu, to je mesto gde vladaju savršeni red i harmonija sa svime postojećim. To je mesto gde gruba rezonanca haosa i problema dualnog sveta nema pristup, to je mesto gde ste zaštićeni. Kada ste prisutni i osećate, vi ste automatski ukorenjeni ‒ centrirani (mentalno i fizički), a to znači da je i rezonanca problema takođe ukorenjena. Ako se to dogodi, negativna rezonanca problema menja svoju frekvenciju u pozitivnu. Još davno je Nikola Tesla rekao da oscilacija jačeg polja prekriva slabije polje, a kada se to desi slabije polje (problemi i izazovi) počinje da osciluje pozitivnom pulsacijom silnijeg polja. Ne zaboravite, vi ste ratnik!