ČOVEK I UNIVERZUM

Ako su tekstovi koje ste pročitali u pret­hodnim brojevima dodirnuli vaše srce, seme znanja je već našlo svoj put gde će da pusti korenje i nastavi da se širi u svim pravcima. To je tek početak.

Tekst objavljen u magazinu Sensa maja 2017. godine

Foto: Dario Marić                 Feautured photo: pxhere.com

Čovek i Univerzum pdf

Predstoji težak put gde će još mnogo puta lju­bav, vera, poštovanje i iskrenost biti iskušani pre nego što iz semena poraste snažno sta­blo koje se ne povija ni pod kakvim pritiskom. Dok se ne razvije, na vama je da ga negujete, zalivate i čuvate, uvek i od svega. Upamtite, iz jedne semenke raste jedno stablo, ali sa mnogo plodova. Budite strpljivi i istrajni, kada dođe vreme za to bićete nagrađeni više­struko, mnogo više nego što biste mogli i sami da oče­kujete. To je prirodni zakon, ono što poseješ to ćeš i da žanješ. Zato pazite kakvo seme sejete.

Ovde smo, svako od nas, da bismo se razvijali i učili kroz vrline, u ime onoga koji nas je poslao. Učiti o jedinstvu u potpunoj razdvojenosti, spoznati znanje koje nije ni za ni protiv, a u svetu grubog neznanja čiji su tvorci ljudi ograničeni svojim linearnim ego umom, uopšte nije lako ali zato vredi svakog uloženog trenutka. Veština se na­lazi u osećaju i razumevanju. Potrudite se koliko god to bude bilo potrebno i ispunite svoju svrhu. Svako od nas u sebi nosi nebesku iskru. Ljubav čini harmoniju izme­đu dve suprotnosti, toliko jaku pokretačku silu da stvara sam život. Da bismo učili u svetu suprotnosti, neopho­dan nam je oblik tako da priču započinjemo ženskim principom, elementom vode koji se nalazi u majčinom stomaku. Nakon formiranja oblika prvi samostalni kon­takt sa našom lepom planetom Zemljom jeste udisanje kiseonika, nebeski element. Kombinovanjem nebeskih i zemaljskih elemenata unutar čoveka nastaje reka živo­ta – krvotok. U tradicionalnoj medicini cirkulacija krvi i cirkulacija vitalne životne sile usko su povezani.

Ljubav čini harmoniju između dve suprotnosti, toliko jaku pokretačku silu da stvara sam život.

Vitalna životna sila je energija čija priroda na Zemlji je elektromagnetna. Kroz dugu istoriju ljudskog roda mno­ge stare i napredne civilizacije poznavale su njeno posto­janje i učinak, ali pod različitim imenima. Hrist ju je zvao svetlost, Hipokrat ju je nazivao prirodnom životnom si­lom, Paracelzijus ju je nazivao munia, Wilhem Reich ju je nazivao orgon, u Kini je zovu či, a u Japanu ki…. Vitalna energija je samo jedna – ne postoji dobra i loša energija već samo njena disharmonija usled lošeg načina života i pogrešnih navika. Jedna energija ima mogućnost mno­gih rezonanci svog ispoljavanja kroz promenu polarno­sti. Na Zemlji postoje severni i južni pol (minus – i plus + polarnost). Kao i Zemlja, tako i ljudsko telo ima polar­nost, pa vrh glave predstavlja + pol (energiju neba), dok stopala predstavljaju – pol (energiju zemlje); desna stra­na tela ima + pol, dok leva ima – pol; sredina, centar tela ima 0 pol ili neutralnu polarizaciju, mesto gde se stvara harmonija dualne energije. U ljudskom telu postoje dva energetska sistema, koja su ljudima poznata više stotina godina. Mnoge generacije istraživača, lekara, monaha, učitelja terapeutskih i borilačkih veština pronašli su u ljudskom telu dva osnovna energetska sistema koji se sastoje od energetskih tačaka, centara i puteva vitalne energije. U Indiji su odavno pronađeni energetski rota­cioni centri koji se nazivaju čakre. U Kini je pre više hilja­da godina pronađen energetski sistem tačaka i puteva energije koji su nazvali akupunktura. Takođe im je bilo poznato da postoji Tien Chi (Nebeski či), Di Chi (Zemalj­ski či) i Chong Chi (či između Neba i Zemlje ili či Čove­ka

© Dario Marić - dariomaric.tumblr.com
© Dario Marić – dariomaric.tumblr.com

Kada se kroz pravilno vežbanje či Neba, či Zemlje i či Čoveka spoje u harmoniji, nastaje Jedan či – svetlost, a čovek spoznaje i razume konekciju i komunikaciju sa Izvornim poljem. Kada se kroz vežbanje specifičnih opu­štenih spiralnih pokreta osete i aktiviraju akupunkturne tačke yongquan na stopalima, huiyin (dno kičme) i baihui (vrh glave), dolazi do aktiviranja centralne ose, aktiviraju se tri Dan polja eliksira, aktivira se mikrokosmička orbita (centralni prednji i leđni meridijani).

Takođe, mišići ljudskog tela su povezani sa energetskim akupunkturnim meridijanima, a preko njih i sa organima u telu, stvarajući tako energetsku vezu mišić – meridijan – organ. Kada pri pokretanju tela pokrećemo određene mišiće, moguće je uticati na funkcije organa, koji je pre­ko energetskog meridijana povezan sa mišićem koji se pokreće. Konekcija mišića u pokretu i njihova veza kao i uticaj na organe tela su:

SRCE – podlopatični mišić; SLEZINA – najširi leđni mišić, srednji i donji trapezasti mišić, dugački suprotstavljač palca, triceps; ŽELUDAC – veliki lepezasti ključnjačni mišić, mišići vrata, unutrašnji mišić podlaktice; TANKO CREVO – kvadriceps, trbušni mišići; BUBREZI – slabinski mišić, tra­pezasti mišić, bedreni mišić; BEŠIKA – mišić lista, sakros­pinalni mišić, golenjačni mišić; JETRA – veliki lepezasti grudni mišić, rombasti mišić; ŽUČ – prednji rameni mišić, zakolenski mišić; PLUĆA – prednji zupčasti mišić, kljunsko ramenjačni mišić, rameni mišić, dijafragma; DEBELO CREVO – zatezač butne fascije, natkolenski mišić (zadnja butna loža), četvrtasti slabinski mišić; FUNKCIJE SRCE – EMOCIJE I REPRODUKTIVNI ORGANI – srednji sedalni mišić, mišić primi­cač, piriformni mišić, veliki sedalni mišić, slabinski mišić.

U svoj različitosti, ono što nas sve spaja jeste isti izvor. Tek kasnije, u toku života, dele nas razmišljanja nastala kao posledice životnih iskustava. Opet, dve suprotnosti u ljubavi stvaraju harmoniju i daju novi život. Velika je odgovornost dovesti novu dušu u ovaj naš svet, ali opet neko nas sve voli i u svakom trenutku pazi na nas.