lagana EKSPLOZIVNOST -zakoni prirodne dinamike

U narednim redovima potrudiću se rečima da opišem na jedan veoma jednostavan način mehaniku koju inače koristimo pri našoj školi inteligentnih pokreta. Upravo taj jedan deo učenja kroz pokret najlakše može da se razume kroz opisivanje nekih događaja koje vidimo gotovo tokom svakog dana ali nismo ulazili u neko dublje razmišljanje o tome te tako nismo bili u prilici da napravimo vezu sa načinom na koji se i sami krećemo. Kao što sam već više puta naglasio u prethodnim tekstovima kada nismo sigurni kakav je to prirodni način kretanja po čijim zakonitostima bismo i sami trebali da se krećemo dovoljno je da se osvrnemo oko sebe i svuda možemo da pronađemo nebrojene primere.

Feautured image: @fridooh

Startl i freez refleks

Pa da krenemo iz početka. Ritam pokreta prirode je elastičnost – talasi, grane na vetru, kretanje svih životinja itd. Drugim rečima elastičnost predstavlja beskonačni ritam širenja i skupljnja, harmonija između opuštenosti i tenzije. Jedan od popularnih primera kome se gotovo svi dive jeste tigar sa svojim gracioznim  pokretima, koji kroz elastičnost ispoljava svoju veličanstvenu snagu. Ali sve to što vidimo kod tigra možemo primetiti i u domaćem okruženju posmatrajući njegovog daleko manjeg rođaka, mačku. Zamislite mačku koja se igra ili koja vreba svoj plen, mačka se tada spusti do zemlje i iz te pozicije 0 (potpuna opuštenost)  bez pripreme i nameštanja u jednom deliću sekunde pređe i po nekoliko metara. Dakle nekoliko svojih dužina u manje od sekunde. Kako to može da izvede potrudiću se da objasnim u narednim redovima. Mačka u toj situaciji izdužuje kičmu te tako kroz senzorsko motoričko iskustvo povezuje tj. mobiliše sve udove u celinu i naravno fokusira i usmerava pažnju na „plen“. To senzorsko – motoričko iskustvo budi nervni sistem stvarajući tako refleks pripreme za borbu ili bežanje (startl i freez refleks). Još slikovitiji primer mobilizacije svih udova jeste kada se mačke bore između sebe. Primetićete da tada skroz izdužuju kičmu na gore stvarajući jednu vrstu luka koja za cilj ima munjevitu reakciju za napad ili odbranu kroz mobilisanje svih udova kao celine. Ovo su samo neki od brojnih primera.

Čovek i sfera

U našoj školi inteligentnih pokreta učenje fenomena pokretanja tela u skladu sa prirodnim zakonima nazivamo hunyuanli (sila šest pravaca). Dakle kretanje tela kao lopte. Analogija pokretanja tela kao lopte jeste da kada se pokrene jedan deo lopte ne postoji mogućnost da se nije pokrenula cela lopta, a pritom je centar ostao u svakom momentu nedodirnut u središu lopte. Takođe, kada se lopta naduvava cela se ravnomerno širi od centra ka periferiji, ništa ne kasni. Kako dakle stvoriti uslove da se telo kreće ekonomično a eksplozivno? Pošto većina ljudi telo koristi mehanički ključna reč je kasniti. Loša simetrija i navika linearnog pokretanja tela čine da komunikacija između mozga, nervnog sistema i mišića daje impuls koji ne dolazi istom brzinom u sve delove tela a rezultat je ili da su neki delovi isključeni iz pokreta ili da kasne te se tako stvara tenzija. Dakle linearne funkcije mozga (jedan mišić se skuplja dok se drugi izdužuje) ne dozvoljavaju pokret tela u jedinstvu. Upravo iz tog razloga preporučujem da učenje kreće iz Zhan Zhuang i osnovnih vežbi gde se kroz lagane i fluidne pokrete stvori mogućnost pokretanja tela kao celine (pripremne vežbe, shi li, tai či rotaciona forma stargo drveta – senzorno motoričke vežbe). Time dobijamo centriranje i ukorenjivanje kao osnov. Dobra simetrija zglobova čini da se mišići opuste (ne opiru na gravitaciju i silu Zemlje) i cela struktura (težina) tela potopi u stopala, koren. Relaks kao što sam već ranije napisao nije kolaps već je harmonija između opuštenosti i tenzije. Upravo učenjem pozicija i polaganih pokreta stvaramo ono gore napisano senzorsko – motoričko iskustvo koje čini da se telo kreće ravnomerno kao lopta (najednom u svih 6 pravaca). Na taj način preskačemo mišiće, koji imaju svoje ograničenje kretanja kroz linearnost (ne možemo da ih isključimo iz pokreta ali oni u tom slučaju samo slede pokret)  te aktiviramo skeletno vezivni sistem tela (zglobovi, tetive, fascije) koji nam daje upravo gore navedenu mogućnost eksplozivnog kretanja. Dakle, lagani pokreti koji se uče kroz formu i shi li vežbe nisu krajnje znanje već jedna od stepenica koje se nalaze na početku učenja ali bez koje se ne može dalje.

MG8_0009
@milangordic

Razlika je u tome što se kroz linearne pokrete telo brzo umara i ograničenje mišića dolazi do izražaja, dok se kod slobodnog plivajućeg kretanja telo beskonačno širi i sakuplja. Primer iz sveta koji nas okružuje može biti kengur koji kroz svoju elastičnost u svakom skoku apsorbuje i do 80 energije za naredni skok. Ili opet, navešću primer iz bližeg okruženja. Često imam priliku da posmatram jednog mačka kako se igra, juri, leti, penje se po drveću i onda priđe da se pomazi i ono što je meni upravo fascinantno i gotovo neverovatno jeste to kako se posle toliko jurnjave i skakanja ne zadiše i kako nakon takvog kretanja nema uopšte fizičke tenzije u mišićima. Zamislite suprotno, zamislite da čovek sve to uradi kako bi izgledao pre i posle!?

Šta kaže fizika?

Na primer, šta bismo dobili učenjem inteligentih pokreta? Fizika kaže da silu predstavljaju masa x ubrzanje. Učenjem inteligentnih pokreta prvenstveno blagotvorno utičemo na zdravlje (prevencija, saniranje povreda u sportu, poboljšanje zdravlja i samog kvaliteta život, pozitivan uticcaj na psihu), ali istu osnovu možemo da primenimo i na bilo koju drugu vrstu pokreta, bilo da je reč o sportu, borilačkoj veštini itd. Kada kroz učenje prevaziđemo linearnost pokreta telo se širi i skuplja beskonačno kao sfera. Šta to znači recimo u borilačkim veštinama prilikom udara? Kada smo savladali osnov tj. da osećamo telo ravnomerno kao sferu, dalje učimo kako da se telo kreće kao spirala, koristimo najednom mišiće za sve tri dimenzije pokreta. Odatle, takođe treba razumeti da je udar vibracija, mogućnost prelaska velikog spektra pokreta iz ekstremnog relaksa u ekstremnu brzinu i silu (veća opuštenost, veći je spektar brzine i sile). Dakle, udar u tom slučaju ne bi predstavljao lančani niz koji povezuje zglobove, već bi udar bio vibracija. Lep primer za to, da bismo bolje razumeli razliku, jeste kako kažu osećaj kao da je celo telo pokriveno kapljicama vode a da bi udar trebao da ima takvu vibraciju kako bi se u momentu sve kapljice stresle sa tela. Dakle, ravnomeran pokret tela kao celine, eksplozija. Još jednostavnije rečeno ako neko ima 90kg, a kroz osnovni trening je naučio da poveže masu sa zemljom te tako stvara mogućnost brze rekacije, eksplozivnosti, masa od 90kg kreće se velikom brzinom i manifestuje se kroz udar u malu površinu. Ako je ruka udarna površina to znači da je masa od 90kg izletela kroz udar ruke u malu površinu a velikom brzinom. Kretanje u spirali stvara ogromnu silu, metak, strela itd. Geometrija spirale su linija i krug zajedno. To je takođe deo treninga. Podizanje energije kroz spiralu znači da je telo sposobno za tako nešto. Kada svest kroz stopalo „tapne“ zemlju istog momenta sila zemlje se širi kroz celo telo a ispoljava se recimo kroz ruku. Delovanje energije zemlje nije nikakva misterija već je nešto krajnje prirodno što većina nije u stanju da oseti zbog svog načina života, na primer skočimo sa velike visine i rezultat je da ako su zglobovi kruti u momentu kada se energija zemlje podiže kroz telo ona sve lomi. Čak je sve to od davnina poznato međutim ljudi su skloni zaboravljanju svojih korena kao i svoje neraskidive veze sa zakonima prirodne dinamike. Danas neretko čak i lekari savetuju bosonogo hodanje po elementu zemlje (zemlja, trava, pesak, kamenje). Suprotno tome ako smo spoznali elastičnost (mačka) ona (energija Zemlje) prolazi, rezonira sa zglobovima, i ispoljava se u tački kontakta (vibracija – spektar između relaksa i tenzije). Još jedna korelacija elastičnosti i energije zemlje. Kada pustimo lopticu da padne, njena elastičnost čini da ona malo odskoči. Međutim, ako dodamo silu u taj pokret kada loptica udari u zemlju daleko će više odskočiti.

Opet kažem to je oduvek tako i biće zanavek tako međutim svi glavni tokovi koje ljudi imaju naviku da slede kasne (analogija svega napisanog – nejedinstvo) te tako mogu slobodno da kažem da će ono što jeste tek biti u budućnosti bolje shvaćeno i usvojeno. Toliko za sada, nadam se da ste uživali u ovom tekstu i da sam bio dovoljno jasan i jednostavan kako biste mogli bolje  da razumete mehaniku tela i u dobru gore napisano upotrebite za vaše svakodnevno kretanje.