Kroz život učimo na različite načine a ova veština je za mene jedan od lepših dok osećamo radost trenutnog pokretanja tela celim svojim bićem. U umetnosti kojom se bavim me uvek zanimala duhovnost, na mom putu spiritualnosti me zanimala istinita veza sa realnošću, a nalazim da kroz iskustvo vežbanja unutrašnje borilačke veštine, umetnost pravilnog pokretanja tela omogućava razumevanje celim svojim bićem, prihvatanje tela kao stalnog učitelja koji nas povezuje sa zemljom po kojoj hodamo i nebom koje je iznad nas i otvara nam nove mogućnosti. Posle 7 godina svakodnevnog vežbanja mogu da primetim da je to disciplina, praksa, umetnička forma u kojoj sami postajete umetnost.