2003

**SR** Učešće E.U.K.F. tima na Drugom svetskom karate i kobudo turniru, Okinava 2003. godine. **EN** Participation of the EUKF team at the Second karate and kobudo tournament, Okinawa, Japan, 2003.

**SR** Učešće E.U.K.F. tima na Drugom svetskom karate i kobudo turniru, Okinava 2003. godine. **EN** Participation of the EUKF team at the Second karate and kobudo tournament, Okinawa, Japan, 2003.