2012

**SR** Posle duže spisateljske pauze, iz štampe izlazi knjiga autora Marija Topolšeka „Spontani krug“ 2012. godine. **EN** After a taking a long break from writing, Mario Topolšek writes and publishes […]

**SR** Posle duže spisateljske pauze, iz štampe izlazi knjiga autora Marija Topolšeka „Spontani krug“ 2012. godine. **EN** After a taking a long break from writing, Mario Topolšek writes and publishes the book “Spontani krug” [Spontaneous circle, in Serbian], 2012.