2013

**SR**Jedan od naših instruktora postaje kolumnista magazina za treće doba – Penzija. **EN**One of our instructors becomes a contributor at the Penzija magazine for seniors.

**SR**Jedan od naših instruktora postaje kolumnista magazina za treće doba – Penzija.

**EN**One of our instructors becomes a contributor at the Penzija magazine for seniors.