2014

**SR** Iz štampe izlazi knjiga „Put savršenog čoveka“ 2014. godine. **EN** Publication of “Put savršenog čoveka” [The path of the perfect man, in Serbian], 2014.

**SR** Iz štampe izlazi knjiga „Put savršenog čoveka“ 2014. godine. **EN** Publication of “Put savršenog čoveka” [The path of the perfect man, in Serbian], 2014.