2015

**SR** U Beogradu započinje rad sa napuštenom decom sa posebnim potrebama najtežih kategorijama, 2015. godine. **EN** Work with orphaned children with special needs, 2015.

**SR** U Beogradu započinje rad sa napuštenom decom sa posebnim potrebama najtežih kategorijama, 2015. godine. **EN** Work with orphaned children with special needs, 2015.