2017

**SR** Jedan od naših instruktora postaje kolumnista magazina Sensa. **EN**One of our instructors becomes a contributor at the Sensa magazine

**SR** Jedan od naših instruktora postaje kolumnista magazina Sensa.

**EN**One of our instructors becomes a contributor at the Sensa magazine